zondag 17 september 2023

Samen op weg...

 Duidelijke afspraken maken mét de leerlingen

Samen met de leerlingen van de derde graad maakten we afspraken. We vroegen de leerlingen wat ze nodig hadden om te kunnen leren. We legden woorden op de grond waar de leerlingen rond mochten stappen. 

Als ze een woord tegenkwamen die ze erg belangrijk vonden schreven ze die op in hun zelf getekende schoenzool. Deze schoenzool is onderdeel van ons jaarthema SAMEN OP WEG...  

Eens iedereen klaar was, mochten ze hun 1 woord in de grote schoenzool noteren. Hierbij werden dezelfde woorden in dezelfde kleur gemarkeerd. 

Vervolgens werden de woorden gerangschikt van meest naar minst. Met de vijf woorden die het meest voorkwamen maakten wij 5 duidelijke afspraken. 

Voor akkoord ondertekenden de geluksvogels deze afspraken... 
Meersporenbeleid bij de geluksvogels

 Het is een leerproces dat tijd vraagt, maar rendeert!

In onze klas

is elk kind

zo vrij als een vogel.

Ze vliegen elk hun eigen weg

en komen steeds samen

in dit gezellig nestje.

Bij de geluksvogels werken we met een meersporenbeleid om vlot klasintern te differentiëren. De kinderen werken op hun eigen tempo en leren hun niveau inschatten. Ze nemen zelf hun leerproces in handen, leren keuzes maken in een veilig klasklimaat, ondersteund door de juf. Op die manier stijgt het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling en wordt er rekening gehouden met elke leerling. Door goed te differentiëren worden leerachterstanden voorkomen en wordt de diversiteit binnen de klasgroep gewaardeerd. Hierdoor wordt klasintern de brede basiszorg versterkt en worden zoveel mogelijk leerlingen in staat gesteld om optimaal te ontwikkelen.

 Hoe werkt het bij ons

Na het onthaal begin ik meteen met de instructie van taal. Ik stel gerichte vragen om zo tot het doel van de les te komen. Vervolgens overloop ik samen met hen de oefeningen. Ik houd mijn uitleg zo kort mogelijk. Vervolgens schakel ik onmiddellijk over naar de instructie van rekenen. Bij start van de les worden de doelen gevisualiseerd.

Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met de oefeningen. Ze krijgen de kans om vrij te kiezen met welk vak ze starten. Die vrijheid zorgt ervoor dat ze zelf nadenken hoeveel tijd ze aan welk vak spenderen, waar ze sterk in zijn en waar ze het moeilijk mee hebben. Door zelf de ruimte tot keuze te laten wordt er rekening gehouden met autonomie bij leerlingen.  Ze hebben brievenbakken met al hun leer – en werkboeken. Ze mogen vrij wandelen om hun werk te gaan halen. Ze mogen eveneens kiezen waar ze willen werken. Toekans mogen bijvoorbeeld in stilte in de gang gaan werken. In de gang heb ik verschillende werkplekken gecreëerd. Na het maken van de oefeningen verbeteren de leerlingen zelfstandig hun werk. Ze staan stil bij de vraag: " Waarom ben ik hier zo te werk gegaan?"Op het rechterbord treffen de leerlingen een planbord aan.

          Spoor 1 TOEKAN : Deze leerlingen hebben genoeg aan de korte instructie van de juf. Ze hebben de leerstof helemaal onder de knie. Ze hebben nood aan extra uitdaging. 

         Spoor 2 KAKETOE: Deze leerlingen hebben nood aan klassikale instructie. Ze begrijpen de leerstof na de klassikale instructie en maken de basisoefeningen.       

-             Spoor 3 ARA: Deze leerlingen hebben het moeilijk met de leerstof. Zij krijgen de kans om in kleine groep de herhaalde instructie te volgen. Ze hebben vaak nog wat extra hulp nodig van de juf. (concreet materiaal, schema’s, extra markeringen,…) 

 

In het begin van het schooljaar verliep dit nog wat moeilijk. Eerst overschatten sommige leerlingen zich, terwijl anderen zichzelf dan weer onderschatten. Nu voelen ze goed aan welk spoor het best bij hen past.

 

De bedoeling is om er na de herfstvakantie het vak Frans aan toe te voegen.

 

Het meersporenbeleid is een uitdaging waarbij ik gelukkig kan rekenen op de zorgwerking van onze kinderrechtenschool. Op deze manier voel ik mij ondersteund en is er een gedeelde verantwoordelijkheid. Want zonder deze ondersteuning is het niet haalbaar als leerkracht.


Spoor 1: Vliegen meteen de gang in...
Sporen 2 en 3
 

Autonomie en zelfsturing bij de geluksvogels

Dit driehoekje is een hulpmiddel tijdens individueel zelfstandig werk waarbij ik kan zien wie er goed kan doorwerken, wie er met een vraag zit en wie er een probleem heeft.

De leerlingen draaien hiervoor de juiste kleur naar boven:

·       groen: alles is in orde, ik begrijp alles en ik kan doorwerken;

·       wit = vraagteken: ik heb een probleem/vraag, maar ik kan ondertussen verder                     werken!

·       rood: ik heb een probleem én ik heb geen ander werk meer;

 

Natuurlijk met de nodige bewegingstussendoortjes op muziek

Telkens na een uurtje les bewegen wij in de klas. Wat vinden de kinderen dit geweldig!

 


donderdag 14 september 2023

In onze klas…
 is elk kind 

zo vrij als een vogel.

Ze vliegen elk hun eigen weg 

en komen steeds samen 

in dit gezellig nestje. 

Wij kijken erg uit naar dit schooljaar! 
Samen op weg...

  Duidelijke afspraken maken mét de leerlingen Samen met de leerlingen van de derde graad maakten we afspraken. We vroegen de leerlingen wat...